Sksm30 V5 1280 × 360 Px 1

SKSM30: Pengucaptama 2

Prof Madya Dr. Faizal Nizam
PROF. MADYA DR. MOHD FAIZAL LEE ABDULLAH
Universiti Pendidikan Sultan Idris
2
3
4
5
6

Profesor Madya Dr. Mohd Faizal Nizam Lee Abdullah adalah Dekan di Fakulti Sains dan Matematik, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak. Pengkhususan beliau adalah dalam bidang Pendidikan Matematik. Beliau memperolehi Ijazah Kedoktoran dalam bidang Matematik daripada University of East Anglia, Norwich. Kajian-kajian beliau banyak mengkhususkan dalam pembangunan modul bagi murid dan guru di peringkat menengah. Selain itu juga, beliau pelbagai isu lain dalam pendidikan matematik contohnya kemahiran berfikir aras tinggi, amalan guru-guru dalam pengajaran menjadi fokus kajian beliau. Beliau juga menjadi tenaga pakar dalam pembangunan buku teks matematik oleh Kementerian Pendidikan selain dijemput sebagai penceramah untuk pelbagai program berkaitan pendidikan matematik. Beliau telah menerbitkan pelbagai artikel di jurnal dan prosiding serta turut menyumbang artikel untuk penerbitan di surat khabar.

Sains Matematik Pemangkin Kemajuan Teknologi Sejagat

Template Subbar Copy 1 1 1 1
SECURITY POLICY   |   PRIVACY POLICY   |   DISCLAIMER   |   COPYRIGHT
Copyright © 2023 SKSM30 IMK UniMAP. All Rights Reserved.
error: Content is protected !!