Sksm30 V5 1280 × 360 Px 1


Kaedah Pembayaran Yuran

1. Pembayaran yuran pendaftaran hendaklah dibuat menggunakan akaun semasa, simpanan atau kad kredit daripada mana-mana bank. Sila 
     masukkan maklumat berikut:

Jompay Collection Made Easy Copy

Biller Code: 38919

Biller Code Name:  UNIMAP-KURSUS
Ref-1: 7009-00210
Ref-2:  NAMA PENUH ANDA

2.  Bagi peserta dari luar negara, pembayaran yuran pendaftaran hendaklah melalui kaedah perbankan internet.

                                                       Nama Institusi : Universiti Malaysia Perlis
                                                       Nama Bank       : Bank Muamalat Malaysia Berhad
                                                       No. Akaun         :  0901-0001234-71-0
                                                       Emel                   :  unithasil@unimap.edu.my
                                                       Swiftcode          :  BMMBMYKL
                                                       No. ID                 :  GB0014497H                                                        

3.  Bayaran melalui Cash Deposit Machine (CDM), ATM Transfer, IBG dan IBFT adalah tidak dibenarkan kerana kesukaran untuk mengenal pasti maklumat bayaran dan pembayar serta tidak akan dikemaskini di dalam akaun.

4.  Bagi peserta yang ingin membuat pembayaran secara LO/PO, dimohon untuk menghantar LO/PO salinan asal kepada alamat seperti berikut:

                                                      Institut Matematik Kejuruteraan,
                                                      Universiti Malaysia Perlis,
                                                      Aras Bawah, Bangunan Pusat Kejuruteraan,
                                                      Kampus Alam UniMAP Pauh Putra,
                                                      02600 Arau, Perlis,
                                                      Perlis, MALAYSIA.

Contoh LO/PO boleh dirujuk di sini.

5.  Resit pembayaran yang telah dibuat hendaklah dimuat naik ke dalam sistem confbay SKSM30 unutuk tujuan pengesahan pihak penganjur.

Template Subbar Copy 1 1 1 1
SECURITY POLICY   |   PRIVACY POLICY   |   DISCLAIMER   |   COPYRIGHT
Copyright © 2023 SKSM30 IMK UniMAP. All Rights Reserved.
error: Content is protected !!